Varenummer: 93839
Varenavn: Orbis guttapercha point taper, .06/15-40, 60stk