Varenummer: 93832
Varenavn: Orbis guttapercha point taper, .04/15-40, 60stk